акція

акція
I -ї, ж.
Цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у підприємство.
••

Акти́вні а́кції — акції, котирування яких регулярно публікуються у газетах.

А́кція без номіна́льної ва́ртості — акція, яка у випадку ліквідації товариства гарантує акціонерам повернення тільки певної частини коштів.

Безкошто́вна (безопла́тна) а́кція — акція, що її безкоштовно надають акціонерові у разі збільшення статутного фонду.

Безповоро́тна а́кція — акція, що не може бути погашена доти, доки існує емітент, який її випустив.

А́кція без фіксо́ваного номіна́лу — акція, дивіденди на яку нараховують як суму коштів на одну акцію.

"Важка́" а́кція — акція, ціна якої є вищою за середню ринкову ціну акцій.

Винкульо́вана а́кція — різновид іменних акцій, які можна передавати у треті руки тільки з дозволу акціонерного товариства, що їх випустило.

"Гаря́чі" а́кції — акції, які мають великий попит на біржі.

Екс-дивіде́ндна а́кція — акція, яка може продаватися і купуватися лише після виплати дивідендів.

Засно́вницькі а́кції — акції, що поширюються серед засновників акціонерного товариства.

Здво́єні а́кції — акції двох юридично незалежних акціонерних товариств, власниками яких фактично є одні й ті самі особи.

Іменна́ а́кція — акція, на якій є ім'я її власника.

Конверто́вана а́кція — акція, власник якої має право за певних умов обміняти її на звичайні акції.

Кумуляти́вна привілейо́вана а́кція — акція, що дає право її власникові отримати в майбутньому вчасно не виплачені компанією проценти.

Некумуляти́вна а́кція — акція з фіксованим доходом, за якою не виплачені вчасно дивіденди не нагромаджуються.

Номінати́вні а́кції — акції, що їх видано на ім'я певної особи і які реєструються у книзі-реєстрі.

Обме́жена а́кція — акція, яка приносить звичайні дивіденди, але позбавляє повного права голосу.

Одноголо́са а́кція — акція, яка дає її власникові право одного голосу.

Плюра́льна а́кція — акція, яка дає акціонерові право декількох голосів.

Поворо́тна а́кція — акція, яка може бути викуплена акціонерним товариством.

А́кція на пред'явника́ — акція без будь-яких указівок на ім'я власника.

Пога́шена а́кція — акція, яка дає акціонеру повне право власності, за умови, що дивіденди не виплачуються до певного строку.

Преміа́льна а́кція — акція, що дає право лише на частину прибутку.

Преференці́йна а́кція — акція, власник якої, крім отримання дивідендів, користується також різними пільгами.

Привілейо́вана а́кція — акція, яка дає її власнику першочергове право на отримання доходу.

А́кція ро́сту — акція, зростання курсової вартості якої є прискореним.

Спеціа́льна а́кція — привілейована акція зі спеціальними привілеями.

Умо́вно іменна́ а́кція — акція, яку можна передати іншій особі лише за згоди правління акціонерного товариства.

Частко́во спла́чена а́кція — акція, емітент якої має право вимагати від акціонерів додаткових внесків.


II -ї, ж.
Дія, діяльність, спрямовані на досягнення якої-небудь мети.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "акція" в других словарях:

  • АКЦ — Астрокосмический центр ФИАН http://www.asc.rssi.ru/​ косм. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. АКЦ Ассоциированный картографический центр http://www.carta.ru/​ …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • акц. — акц. акция акционерный Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • АКЦ- — автоматизированный коммутаторный цех телефония связь Источник: http://www.telecomdesign.ru/index.php?option=com content&task=view&id=77&Itemid=59 …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • акція — 1. цінний папір, який випускається акціонерним товариством, свідчить про часткову участь у статутному капіталі акціонерного товариства. 2. цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного… …   Глосарій термінів фондового ринку

  • акції кумулятивні привілейовані — акції, за якими їх власникам надаються певні переваги; їхні претензії в разі банкрутства задовольняються перед претензіями звичайних акціонерів. Власники привілейованих акцій не мають права голосу, їм сплачуються фіксовані дивіденди …   Глосарій термінів фондового ринку

  • акціонер — [акц іоне/р] ра, м. (на) ров і/ р і, мн. рие, р іў …   Орфоепічний словник української мови

  • акціонування — [акц іонува/н :а] н :а …   Орфоепічний словник української мови

  • акційний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • акціонер — іменник чоловічого роду, істота …   Орфографічний словник української мови

  • акціонерка — іменник жіночого роду, істота …   Орфографічний словник української мови


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»